English to Chinese Dictionary

Search:

龙山 Lóng shān Longshan District of Liaoyuan City 遼源市|辽源市[Liao2 yuan2 Shi4], Jilin / Longshan County in Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 湘西土家族苗族自治州[Xiang1 xi1 Tu3 jia1 zu2 Miao2 zu2 Zi4 zhi4 zhou1]
西安区 ān Xi'an District of Liaoyuan City 遼源市|辽源市[Liao2 yuan2 Shi4], Jilin / Xi'an District of Mudanjiang city 牡丹江市[Mu3 dan5 jiang1 Shi4], Heilongjiang
辽源市 Liáo yuán Shì Liaoyuan prefecture-level city in Jilin province 吉林省[Ji2 lin2 Sheng3] in northeast China
龙山区 Lóng shān Longshan District of Liaoyuan city 遼源市|辽源市[Liao2 yuan2 Shi4], Jilin


<< back to the home page