English to Chinese Dictionary

Search:

西藏 zàng Tibet / Xizang or Tibet Autonomous Region 西藏自治區|西藏自治区[Xi1 zang4 Zi4 zhi4 qu1]
自治区 zhì autonomous region, namely: Inner Mongolia 內蒙古自治區|内蒙古自治区[Nei4 meng3 gu3 Zi4 zhi4 qu1], Guangxi 廣西壯族自治區|广西壮族自治区[Guang3 xi1 Zhuang4 zu2 Zi4 zhi4 qu1], Tibet 西藏自治區|西藏自治区[Xi1 zang4 Zi4 zhi4 qu1], Ningxia 寧夏回族自治區|宁夏回族自治区[Ning2 xia4 Hui2 zu2 Zi4 zhi4 qu1], Xinjiang 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区[Xin1 jiang1 Wei2 wu2 er3 Zi4 zhi4 qu1]
拉萨 Lhasa, capital city of Tibet Autonomous Region 西藏自治區|西藏自治区[Xi1 zang4 Zi4 zhi4 qu1]
西藏自治区 zàng zhì Tibet Autonomous Region, Tibetan: Bod rang skyong ljongs, abbr. 藏[Zang4], capital Lhasa 拉薩|拉萨[La1 sa4]
拉萨市 Shì Lhasa, Tibetan: Lha sa grong khyer, capital of Tibet Autonomous Region 西藏自治區|西藏自治区[Xi1 zang4 Zi4 zhi4 qu1]


<< back to the home page