English to Chinese Dictionary

Search:

维西傈僳族自治县 Wéi zhì xiàn Weixi Lisu Autonomous County in Diqing Tibetan Autonomous Prefecture 迪慶藏族自治州|迪庆藏族自治州[Di2 qing4 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], northwest Yunnan


<< back to the home page