English to Chinese Dictionary

Search:

祥云县 Xiáng yún xiàn Xiangyun county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州[Da4 li3 Bai2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan


<< back to the home page