English to Chinese Dictionary

Search:

疏勒县 Shū xiàn Shule county in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang


<< back to the home page