English to Chinese Dictionary

Search:

玛纳斯 Manas, hero of Kyrghiz epic saga / Manas county and town in Changji Hui autonomous prefecture 昌吉回族自治州[Chang1 ji2 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Xinjiang


<< back to the home page