English to Chinese Dictionary

Search:

海晏 Hǎi yàn Haiyan County in Haibei Tibetan Autonomous Prefecture 海北藏族自治州[Hai3 bei3 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai


<< back to the home page