English to Chinese Dictionary

Search:

泸定 dìng Luding county (Tibetan: lcags zam rdzong) in Garze Tibetan autonomous prefecture 甘孜藏族自治州[Gan1 zi1 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Sichuan (formerly in Kham province of Tibet)


<< back to the home page