English to Chinese Dictionary

Search:

杂多 duō Zadoi County (Tibetan: rdza stod rdzong) in Yushu Tibetan Autonomous Prefecture 玉樹藏族自治州|玉树藏族自治州[Yu4 shu4 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai


<< back to the home page