English to Chinese Dictionary

Search:

昌吉 Chāng Changji Hui autonomous prefecture 昌吉回族自治州[Chang1 ji2 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Xinjiang


<< back to the home page