English to Chinese Dictionary

Search:

小金 Xiǎo jīn Xiaojin County (Tibetan: btsan lha rdzong) in Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州[A1 ba4 Zang4 zu2 Qiang1 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], northwest Sichuan


<< back to the home page