English to Chinese Dictionary

Search:

天峻县 Tiān jùn xiàn Tianjun county (Tibetan: then cun rdzong) in Haixi Mongol and Tibetan autonomous prefecture 海西蒙古族藏族自治州[Hai3 xi1 Meng3 gu3 zu2 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai


<< back to the home page