English to Chinese Dictionary

Search:

壤塘县 Rǎng táng Xiàn Zamthang County in Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州[A1ba4 Zang4zu2 Qiang1zu2 Zi4zhi4zhou1], northwest Sichuan


<< back to the home page