English to Chinese Dictionary

Search:

吃着碗里,瞧着锅里 chī zhe wǎn , qiáo zhe guō see 吃著碗裡,看著鍋裡|吃着碗里,看着锅里[chi1 zhe5 wan3 li3 , kan4 zhe5 guo1 li3]


<< back to the home page