English to Chinese Dictionary

Search:

古丈 zhàng Guzhang County in Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 湘西土家族苗族自治州[Xiang1 xi1 Tu3 jia1 zu2 Miao2 zu2 Zi4 zhi4 zhou1]


<< back to the home page