English to Chinese Dictionary

Search:

临潭 Lín tán Lintan County in Gannan Tibetan Autonomous Prefecture 甘南藏族自治州[Gan1 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Gansu


<< back to the home page